Lične priče migranata/kinja kao put za prevazilaženje stereotipa u zajednci

Lične priče migranata/kinja kao put za prevazilaženje stereotipa u zajednci

Započet projekat„Lične priče migranata/kinja kao put za prevazilaženje stereotipa u zajednci“ Šid je jedna od...
Rod u novoj Urbanoj agendi

Rod u novoj Urbanoj agendi

Šta je Nova urbana agenda i koji su njeni rodni aspekti? Danas počinje treća velika...
MISIJA

MISIJA

Da koristimo i izgradjujemo kapacitete za sveobuhvatne i pouzdane analize politika iz rodne perspektive i...

O NAMA

"GKH je organizacija ekspertkinja/arata specijalizovanih za proizvodnju i primenu znanja o rodu u različitim oblastima. Želimo da budemo tačka okupljanja onih koji/e istražuju, kreiraju, primenjuju, prate, urodnjenu stvarnost. Želimo da znanja primenimo za praktična rešenja i politike koje vode do pune ravnopravnosti i dobrobiti žena i muškaraca."

PUBLIKACIJE

PROČITAJ
USLUGE

Procena stanja i izrade planova za ostvarivanje rodne ravnopravnosti (gender odit) institucija i organizacija, posebno naučnih institucija, političkih stranaka i javnih preduzeća i kompanija (sa

Read more
IZGRADNJA KAPACITETA

Razvijamo i sprovodimo obuke (treninge, radionice, seminare) za različite institucije i organizacije u oblasti rodne ravnopravnosti, uvođenja rodne perspektive, rodne analize, ljudskih prava i diskriminacije

Read more
FABRIKA ZNANJA

PROIZVODNJA I DISTRIBUCIJA ZNANJA Istražujemo rodnost i rodne odnose; rodne dimenzije u različitim oblastima. Kreiramo: metodologije, baze podataka, liste indikatora, različite alate za praćenje rodne

Read more

UPOZNAJTE NAŠ TIM!

Sanja Nikolin
Sanja Nikolin

Sanja Nikolin, konsultantkinja i istraživačica je predsednica Upravnog odbora Udruženja poslovnih konsultanata Srbije i preduzetnica u ekonomiji znanja. Aktivno radi na unapređenju standarda konsultantske profesije

Sanja Nikolin
Biljana Maletin Uljarević
Biljana Maletin Uljarević

Bavi pitanjima ženskih prava i rodne ravnopravnosti već 20-ak godina. Na početku svog angažmana, krejem devedesetih radila je sa ženama koje su preživele nasilje na

Biljana Maletin Uljarević
Višnja Baćanović
Višnja Baćanović

Višnja Baćanović je sociološkinja i od 2006. radi na različitim programima i projektima u oblasti rodne ravnopravnosti i uvođenja rodne perspektive. Posebno se bavi kreiranjem

Višnja Baćanović

.