Master program

Iako je u Srbiji rodno odgovorno budžetiranje obavezno po Zakonu o budžetskom sistemu, nedostaju kapaciteti za primenu ROB-a i razumevanje ovog pristupa u široj i stručnoj javnosti. Pored toga, postoji potreba za poboljšanom saradnjom između praktičara, civilnog društva i akademske zajednice. Cilj projekta je promocija rodno odgovornog budžetiranja kroz kreiranje programa master studija rodno odgovornog budžetiranja. Aktivnosti koje će biti sprovedene na tom putu su međunarodni sastanci i kreiranje tima, razvijanje priručnika i metodologije za izradu master programa, priprema šest nastavnih planova i programa, priprema web portala, treninzi za zaposlene kao i promocija projekta u Austriji, Srbiji i Severnoj Makedoniji. Projekat sprovodi SOUTH EAST EUROPEAN UNIVERSITY TETOVO u partnerstvu sa Visokom poslovnom školom strukovnih studija u Novom Sadu, Centrom za istraživanje i kreiranje javnih politika, Kućom rodnih znanja i politika i organizacijom Förderinnen der Plattform 20000 frauen.

Preuzmi PDF – Srpska verzija: Master program

Preuzmi PDF – Engleska verzija: Master program

GBWN

Odgovarajući na problem nepravednog i neravnomernog distribuiranja javnih resursa između muškaraca i žena, projekat ima za cilj povećanje učešća organizacija civilnog društva (OCD) u kreiranju politika i budžeta na Zapadnom Balkanu i u Republici Moldaviji kroz umrežavanje i praćenje rodno odgovornog budžetiranja. Aktivnosti projekta su podeljene na dve komponente. Prvu komponentu čini izgradnja kapaciteta i istraživanje, tačnije mapiranje trenutnih kapaciteta organizacija civilnog društva da koristi rodnu analizu i druge alate u svom radu. Drugu komponentu čini stvaranje mreže, čija je svrha povezivanje OCD i uspostavljanje regionalne Mreže za efikasno zagovaranje unutar koje će deliti znanja i informacije i zajedno raditi na jačanju odgovornosti vlada praćenjem primene rodno odgovornog budžetiranja. Projekat sprovode: Centar za istraživanje i kreiranje javnih politika – CRPM u saradnji sa Gender Aliance, Centrom za promociju civilnog društva, Mrežom žena Kosova, Ženskom akcijom i Kućom rodnih znanja i politika. Više informacija možete pronaći na: https://gbwn.net/sr/

Preuzmi PDF – Srpska verzija: GBWN

Preuzmi PDF – Engleska verzija: GBWN

Femicid

Nasilje nad ženama je globalni fenomen koji utiče na živote žena i devojčica širom sveta. Najekstremniji vid nasilja prema ženama je femicid, odnosno, ubistvo žene učinjeno iz mržnje prema ženama, prezira, želje za dominacijom nad ženom i kontrolom nad njenim životom. U Srbiji, kao i u većini zemalja, nije sistematizovano praćenje slučajeva femicida. Radi boljeg razumevanja i prepoznavanja okolnosti i situacija koje mogu dovesti do femicida i uspostavljanja modela za prikupljanje podatka nastao je projekat „Iskorenjivanje i sprečavanje femicida u Srbiji“. Cilj projekta je procena kapaciteta relevantnih aktera za razumevanje dinamike, prirode i oblika femicida, kao i unapređenje delovanja institucija sistema u proceni rizika i efikasnoj intervenciji u prevenciji femicida. Projekat sprovode FemPlatz iz Pančeva, Ženski istraživački centar iz Niša i Kuća rodnih znanja i politika iz Novog Sada, uz podršku Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women) i Evropske unije. Više informacija možete pronaći na: https://www.femplatz.org/index.php

WeBER

Rodno odgovorno budžetiranje (ROB) je obaveza svih budžetskih korisnika u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu uključujući i jedinice lokalne samouprave. ROB je, osim što je alat za postizanje rodne ravnopravnosti i alat za povećanje transparentnosti i efektivnosti upravljanja javnim finansijama. Više informacija možete pronaći na: WeBER