“Menstrualna Pravda: Zajedno ka smanjenju menstrualnog siromaštva”

Projekat Menstrualna Pravda: Zajedno ka smanjenju menstrualnog siromaštva realizuje se u okviru programa podrške javnom zagovaranju #PokretPolet, koji Trag fondacija sprovodi uz finansijsku podršku Evropske unije, u partnerstvu sa Centrom za socijalnu politiku i u saradnji sa Koalicijom za razvoj solidarne ekonomije – KoRSE.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *