Rodno Odgovorno Budžetiranje

Mreža za praćenje primene rodno odgovornog budžetiranja (Gender Budget Watchdog Network) Mreža za praćenje primene rodno odgovornog budžetiranja okuplja organizacije civilnog društva iz 6 zemalja Zapadnog Balkana (Makedonije, Kosova*, Albanije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Srbije) i Moldavije. Cilj uspostavljanja je Mreže je da se poveća učešće organizacija civilnog društva u kreiranju i praćenju politika i budžeta, upotrebnom rodno odgovornog budžetiranja, kao alata za ostvarivanje rodne ravnopravnosti.

U okviru projekta, koji podržavaju Austrijska razvojna agencija (ADA) i Švedska agencija za međunarodni razvoj (SIDA) realizuju se treninzi za nevladine organizacije, pruža podrška za sprovođenje budžetiskih analiza i kreiranje preporuka za rodno odgovorne politike i budžete.

U svakoj zemlji dodatno je podržano 6 organizacija za realizaciju malih projekata – analiza i kampanja javnog zagovaranja.
https://gbwn.net/sr/ Više informacija na srpskom i engleskom jeziku dostupno je na sajtu mreže.

U okviru projekta “Mreža za praćenje rodno odgovornog budžetiranja” – Gender Budget Watchdog Network, pripremljen je izveštaj o primeni i rezultatima rodno odgovornog budžetiranja, u kontekstu finansiranja politika koje doprinose ostvarivanju Cilja 5 održivog razvoja – rodne ravnopravnosti.

Ovo je jedan od indikatora za praćenje napretka u ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja – indikator C1, koji uključuje: postojanje jasnih ciljeva i rodne agende, izdvajanje sredstava za njihovo sprovođenje, dostupnost informacija o izdvojenim sredstvima i td. Izveštaj je, osim za Srbiju, pripremljen i za ostale zemlje Zapadnog Balkana i Moldaviju, kao i za čitav region, sa prosečnom ocenom po zadatim kriterijumama. Izveštaj za Srbiju dostupan je ovde