Ženska platforma za razvoj Srbije

Ženska platforma za razvoj Srbije je neformalna mreža koja nastoji da poveže ženske glasove kroz dijalog, unutar ženskog pokreta i sa donosiocima i donositeljkama odluka. Zasniva se na “Palićkom procesu” koji je, 2000. godine prvi put okupio žene iz Srbije I regiona da razgovaraju o tome kakvu budućnost žele – kakve javne politike, kakve institucije, kakve usluge, kakav svakodnevni život. Svaka Palićka konferencija (2000, 2006, 2014) rezultirala je dokumentom – dogovorom oko zajedničkih ciljeva i prioriteta –aktivistkinja, poslanica, političarki, novinarki, naučnica, ekspertkinja. Tako je bilo i 2014. godine kada je pripremljen i plan praćenja ostvarenosti ciljeva u 12 prioritetnih oblasti, oko kojih su se saglasile učesnice i učesnici konferencije 2014. godine.

Tekst Platforme i priortete kasnije je potpisalo preko 700 pojedinaca i pojedinki i predstavnika i predstavnica organizacija.

Ženska platforma nastoji da uključi I pojača I glasove žena iz osetljivih grupa pre svega kroz saradnju i dijalog sa ženskim organizacijama i ekspertkinjama. Dvadeset godina od prve Palićke konferencije je obeleženo online, a završni dokument sa prioritetima za narednih 10 godina će biti uskoro dostupan. Video snimke o pripremi konferencije i druge materijale možete pogledati ovde: