Rodna analiza budžetiranja odgovora na COVID – 19

Rodna Analiza budžetiranja odgovora na COVID – 19 u Republici Srbiji sprovedena je u okviru projekta „Mreža za praćenje rodno odgovornog budžetiranja na Zapadnom Balkanu i u Republici Moldaviji“ (Gender Budget Watchdog Network – GBWN), u periodu od jula – decembra, 2020. godine. Na neki način je započeta još u aprilu, 2020. godine, kao „brza procena“ ili „mapiranja teritorije“1 uticaja epidemije na žene, osetljive grupe i rodnu ravnopravnost (Baćanović, 2020). U avgustu 2020. godine objavljena je rodna analiza koju je sprovela Ženska Platforma za razvoj Srbije uz podršku Misije OEBS u Srbiji (Pajvančić i sarad., 2020), a nakon toga su izrađene i druge analize uticaja krize na žene i osetljive grupe sa preporukama i smernice međunarodnih organizacija i razvojnih agencija (UN, 2020; UN Women, 2020a, UN Women, 2020b).

Rodna analiza budžetiranja odgovora na COVID – 19

Rodna analiza budžetiranja odgovora na COVID – 19 – Engleska verzija

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *