Javni poziv za prijave za izgradnju kapaciteta i sub-granting za rodno odgovorno budžetiranje

Projekat: JAČANJE TRANSPARENTNOSTI I ODGOVORNOSTI U OBLASTI RODNE RAVNOPRAVNOSTI NA ZAPADNOM BALKANU I MOLDAVIJI (GENDER BUDGET WATCHDOG NETWORK, FAZA 2)

Finansiran od strane Austrijske razvojne agencije i Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju. Partneri: Centar za promociju civilnog društva, Centre for Research and Policy Making, Gender Alliance for Development Centre, Kosovo Women’s Network, Women Action, Gender Knowledge Hub, Keystone Moldova.

Poziv za prijave

Kao zagovornici socijalne pravde i jednakosti, ključno je da organizacije civilnog društva imaju duboko razumevanje rodno odgovornog budžetiranja i načina na koji bi vlasti isti trebale da primene kako bismo ostvarili/e pravedniji društveni poredak. Stoga pozivamo organizacije civilnog društva iz regije Zapadnog Balkana i Moldavije da pošalju svoje konceptne note za sledeće vrste grantova:

 

Nacionalni grantovi – Dva (2) granta bit će dodeljena po državi, s maksimalnim iznosom finansiranja od 8000 eura po grantu. Projekti moraju biti implementirani u periodu od 18 meseci od potpisivanja ugovora.  

 

Regionalni grantovi – Dva (2) granta bit će dodeljena u maksimalnom iznosu od 25000 eura po grantu. Projekti moraju biti implementirani u periodu od 24 meseca od potpisivanja ugovora.

Sveukupno, 16 grantova (2 po državi i 2 regionalna) biće dodeljeno u okviru finansiranja.

Konceptna nota mora biti vezana za rodno odgovorno budžetiranje i finansiranje otpornosti, uključujući rodnu analizu troškova, monitoring potrošnje koristeći rodnu procenu uticaja ili korišćenje drugih alata rodno odgovornog budžetiranja. Potencijalni problemi na koje projekti mogu da se fokusiraju (ali nisu isključivo ograničeni na iste) su:

 

 • energetske krize
 • sigurnosne krize koje proizilaze iz ukrajinsko-ruskog sukoba
 • prehrambena kriza
 • hitne intervencije i odgovor na katastrofe
 • uticaj povećanih troškova života na rodnu ravnopravnost, itd.

Nakon odabira, predstavnici/ce svih odabranih organizacija obvezuju se da će prisustvovati na 3 treninga o rodno odgovornom budžetiranju kako bi povećali/e svoje znanje vezano za različite alate rodno odgovornog budžetiranja. Ovo znanje se potom treba usmeriti na razvoj kompletnog projektnog predloga uz mentoring i podršku eksperata/kinja i mentora/ki GBWN-a. Dva trening modula dostupna su online na GBWN e-akademiji (Osnovni trening rodno odgovornog budžetiranja and Napredni trening rodno odgovornog budžetiranja), koji su dizajnirani za OCD. Treći trening, na temu „Monitoring otpornosti“ organizovaće se uživo u Crnoj Gori, od 16. do 19. maja 2023. godine. Organizacije koje apliciraju na ovaj poziv predložiće jednog/jednu predstavnika/icu koji/a će prisustvovati treninzima, i posebno naznačiti osobu koja će biti prisutna na treningu u Crnoj Gori već prilikom aplikacije za projekat. Nakon prisustva na svim treninzima, organizacije će biti pozvane da pošalju potpune projektne predloge. 

Kriterijumi prihvatljivosti

Mogu da se prijave pravno registrovane organizacije civilnog društva iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Moldavije, Severne Makedonije i Srbije. Ovo uključuje, ali nije ograničeno na, sedeće organizacije:

 

 • Organizacije koje se bave ženskim pravima – organizacije koje rade na ostvarivanju i zagovaranju prava žena, kao i one koje rade sa ženama kao korisnicama, iako su usmerene i na druge ranjive grupe, tj. osobe iz ruralnih područja, osobe s invaliditetom, socijalno ugrožene osobe, manjine, osobe manjinske seksualne orijentacije, različitih rodnih identiteta, itd.;
 • Think tank organizacije – posebno one koje rade na relevantnim EU reformama u obrazovanju, starenju, pitanjima mladih, javnoj upravi, te reformi javnih finansija;
 • OCD koje se bave javnim finansijama (pitanja budžeta i/ili javnih nabavki) – odnosno bave se pitanjima javnih finansija, monitoringa budžeta i javnih nabavki
 • Ekološke organizacije – organizacije koje se bave ekološkim pitanjima;
 • Muške organizacije – organizacije aktivne u polju rodne ravnopravnosti i koje se bave problemima muškaraca;
 • Organizacije koje rade na implementaciji Rezolucije 1325 Ujedinjenih nacija – žene, mir i sigurnost

Glavni aplikant i partnerske organizacije moraju:

 • uspešno završiti dva online modula treninga i obvezati se na učešće na trećem treningu u Crnoj Gori koji će se održati uživo (sve troškove snose organizatori treninga)
 • biti pravna lica,
 • biti neprofitne organizacije/udruženja,
 • biti registrovani minimalno 2 godine pre objave ovog poziva, i
 • biti direktno odgovorni za pripremu i upravljanje projektom zajedno sa partnerima, a ne uključeni kao posrednici,
 • biti voljni da prođu procenu organizacijskih i zagovaračkih kapaciteta ukoliko budu odabrani za grantove, kako bi se na osnovu procene razvio plan razvoja kapaciteta,
 • ukoliko organizacija aplicira za regionalni grant potrebno je da konzorcijum uključuje najmanje 3 organizacije iz 3 različite države, dok svaka mora zadovoljiti prethodno navedene kriterijume.

Broj aplikacija i grantova po jednoj organizaciji

 

Aplikant ne sme predati više od 1 aplikacije u pozivu za nacionalni grant.

 

Aplikant za nacionalni grant može istovremeno biti partnerska organizacija u 1 aplikaciji za regionalne grantove.

 

Organizacija može dobiti više od 1 granta (jednom u okviru nacionalnih grantova i kao partnerska organizacija u regionalnim grantovima). 

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Prilikom slanja konceptne note potrebno je dostaviti sledeću dokumentaciju:

 • Ispunjena forma za prijave i konceptna nota (Aneks 1)
 • Statut udruženja i svake partnerske organizacije (u slučaju regionalnih grantova)
 • Financijski izveštaj za poslednje 2 godine
 • Dokumet registracije udruženja

 

VREMENSKI OKVIR

SLANJE KONCEPTNE NOTE

ROK

Objava javnog poziva za prijave

20.03.2023

Info sesije (biće najavljene za svaku državu posebno)

– Albanija

– Bosna i Hercegovina

– Crna Gora

– Kosovo

– Moldavija

– Severna Makedonija

– Srbija

27.-30.03.2023

Rok za podnošenje aplikacije

07.04.2023.

Objava rezultata evaluacije

25.04.2023

Ispunjavanje uslova polaganja dva modula online treninga

Najkasnije do 10.05.2023

 

Trening u Crnoj Gori

16.-19.05.2023

Rok za podnošenje potpunih predloga projekata i budžeta (obrasci će biti dostavljeni organizacijama koje prođu prvu fazu – konceptne note)

31.05.2023

Potpisivanje ugovora s odabranim organizacijama i početak implementacije projekata

01.07.2023

 

KRITERIJUMI ZA ODABIR KONCEPTNIH NOTA

U sklopu administrativne provere, GBWN zadržava pravo provere podataka i dokumenata koje su aplikanti dostavili kod institucija/ovlašćenih lica.

Konceptne note će se ocenjivati prema kriterijumima navedenim u nastavku. Konceptne note mogu dobiti ukupnu ocenu od maksimalno 30 bodova. U evaluaciji se koriste ocene između 1 i 5, a koje predstavljaju:  1 = vrlo loše; 2 = slabo; 3 = odgovarajuće; 4 = dobro; 5 = vrlo dobro.

CRITERIA

Score

1. Relevantnost projekta

Ukupno

10

1.1 U kojoj meri je koncept relevantan ciljevima poziva za projekte? Koliko je relevantan koncept prema specifičnim temama iz poziva?

5

 

1.2 U kojoj meri je projekat usklađen sa potrebama krajnjih korisnika/ica i ciljnih grupa, da li su iste strateški odabrane i jasno definisane?

5

 

2. Dizajn projekta

Sub-score

20

2.1   Koliko je povezan/koherentan projekat?

Da li koncept ukazuje na to da bi očekivani rezultati mogli biti postignuti implementacijom projekta?

5×2

 

2.2   Iskustvo i kapaciteti OCD, uključujući i finansijske kapacitete

5

 

2.3 Do koje mere projekat u korisnicima/ciljnim grupama uključuje različite grupe osoba kroz intersekcijski pristup (npr. osoba različitih starosnih grupa, rodnih identiteta, etničkih pripadnosti, sposobnosti, verskih opredeljenja, osobe iz ruralnih/urbanih područja, marginalizovane grupe)?

5

 

UKUPNO

30

 

ROK ZA DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE

Ispunjen formular za prijave, konceptna nota, kao i ostali dokumenti navedeni u pozivu šalju se direktno menadžerki grantova GBWN, Eleni Acevskoj na e-mail acevska@crpm.org.mk do 07.04.2023. do kraja radnog vremena.