admin-genderhub

admin-genderhub

Rodna analiza COVID mera

Rodna analiza COVID mera u Srbiji državne mere Rodno uslovljene potrebe i aktivnosti ženskih nevladinih organizacija Kuća rodnih znanja i politika je, u okviru projekta GBWN izradila Rodnu analizu budžetiranja odgovora na COVID – 19 u Republici Srbiji. Fokus u…

Praksa na Filozofskom fakultetu

Uprkos sve većem interesovanju i učešću žena u tehnološkoj industriji, statistike ukazuju na to da su žene i dalje manje zastupljene u ovoj oblasti, kako u Srbiji tako i u svetu.Razlozi za ovaj disbalanas su razni – predrasude i uticaj…

Girls in SEO

Uprkos sve većem interesovanju i učešću žena u tehnološkoj industriji, statistike ukazuju na to da su žene i dalje manje zastupljene u ovoj oblasti, kako u Srbiji tako i u svetu.Razlozi za ovaj disbalanas su razni – predrasude i uticaj…

Rod i epidemija COVID – 19

Ovaj dokument predstavlja preliminarni pregled rodnih aspekata i mogućih efekata pandemije i preduzetih mera, na žene i isključene i ranjive grupe, koji je namenjen prvestvenemo javnom zagovaranju za rodno osetljiv odgovor na krizu izazvanu pandemijom. Pregled je pripremljen na osnovu…

Lične priče migranata

Lične priče migranata/kinja kao put za prevazilaženje stereotipa u zajednci Započet projekat„Lične priče migranata/kinja kao put za prevazilaženje stereotipa u zajednci“ Šid je jedna od opština u Srbiji koja je najjače pogođena trenutnom izbegličkom/migrantskom krizom. Na teritoriji opštine Šid trenutno…