Praksa na Filozofskom fakultetu

Gender Knowledge Hub je potpisao Sporazum o saradnji sa Filozofskim fakultetom u Novom Sadu, koji je omogućio da studentkinje i studenti Odseka za socijalni rad obavljaju stručnu praksu u Kući rodnih znanja i politika. Studentkinje i studenti će imati priliku da učestvuju u istraživanjima koje sprovodi GKH, uče o rodnoj ravnoravnosti u društvenoj praksi, o intereskcionalnosti, procesima kreiranja i monitoringa javnih politika i pružanja usluga.

U okviru prakse, takođe će raditi na pripremi istraživačkih instrumenata, prikupljanju i obradi podataka i izradi analiza, ali i drugim aktivnostima organizacije. Radujemo se ovoj saradnji i nadamo se da će se GKH praksa proširiti i na ostale studijske programe.