Lične priče migranata

Lične priče migranata/kinja kao put

za prevazilaženje stereotipa u zajednci

Započet projekat„Lične priče migranata/kinja kao put za prevazilaženje stereotipa u zajednci“

Šid je jedna od opština u Srbiji koja je najjače pogođena trenutnom izbegličkom/migrantskom krizom. Na teritoriji opštine Šid trenutno boravi oko 4000 migranata/kinja raspodređenih u nekoliko prihvatnih centara. Dok pojedinci/ke unutar lokalnih vlasti, nevladinih organizacija i Crvenog krsta ulažu velike napore da uslove u kojima migranti borave učine što boljim, primetno je da lokalna zajednica u celini ne uzima veće učešće u rešavanju migrantske krize. Istraživanja (UNDP, 2016:29) pokazuju da postoji značajna socijalna distanca, strah i nepoverenje lokalne zajednice prema migrantima/kinjama. To prvenstveno proizilazi iz nedostatka informacija o njihovoj kulturi i načinu života, što se kompenzuje negativnim stereotipima. Posebno su zastupljene predrasude o muškim migrantima (teroristi, nasilnici, silovatelji..). Realni životi i problemi migranata/kinja su nedovoljno vidljivi za zajednicu (posebno njihovi specifični, rodno uslovljeni aspekti) koja je obično informisana kroz statističke podatke ili senzacionalističke vesti (usmerene najpre na incidente) zbog čega je identifikacija i solidarnost otežana.

Ekspertkinje Kuće rodnih znanja i politika, osmislile su  projekat „Lične priče migrantkinja kao put za prevazilaženje stereotipa u zajednci“ koji je podržan od strane UNDP. Projekat obuhvata istraživanje – prikupljanje ličnih priča migranata/kinja u Šidu i promociju rezultata kroz publikaciju, prezentacije, on-line promociju i izložbu fotografija. Prikupljeno je 16 ličnih priča, uz fotodokumentaciju i druga istraživačka zapažanja iz izbegličkih kampova u Šidu. Osnovni cilj projekta je prevazilaženja stereotipa, izgradnja poverenja i jačanje empatije i solidarnosti između građana/ki i migranata/kinja u Šidu i na široj teritoriji  Srbije kao i podizanje svesti o rodnim aspektima migrantske krize. Ovo je jedinstven i inovativan istraživački poduhvat u Srbiji, čiji se model može sprovesti i u drugim opštinama.

Realizacijom projekta, migranti/kinje su dobili priliku da se predstave lokalnoj zajednici kroz njihove druge, identitete van migrantskih  (kao roditelji, studenti/kinje, braća i sestre). Prvi rezultati projekta ukazuju na veliku razliku između predstava o migrantima u lokalnoj zajednici i njihove realne životne pozicije, osobine i probleme.

Ženske organizacije iz Šida su aktivne i imaju značajno iskustvo u humanitarnim akcijama i aktivnostima koje se tiču bezbednosti u zajednicama. One su trenutno isključene iz aktivnosti vezanih za migrantsku krizu, iako predstavljaju značajan resurs same lokalne zajednice. Projektom se predviđaju i sastanci migrantkinja i predstavnica ženskih organizacija iz Šida i Vojvodine, čime bi se inicirao dijalog između ove dve grupe. Time bi se ponudio okvir za uključivanje žena i ženskih oranizacija u aktivnosti usmerene ka migrantima/kinjama, koji je za migrantkinje, zbog rodnih uloga najprikladiniji „ulaz u zajednicu“. Projektne aktivnosti bi tako pružile mogućnosti za razmenu i jačanje solidarnosti među ženama..