Call for Experts on developing GRB guidebooks and e-learning materials

Gender Budget Watchdog Network is looking for three experts that will engage in developing three guidebooks and related e-training materials on:  

  • Gender budget beneficiary assessment (Guidebook and e-learning materials 1);
  • Gender budget analysis (Guidebook and e-learning materials 2) and
  • Gender impact assessment (Guidebook and e-learning materials 3).

Please consult the Terms of Reference for more details on the tasks and duties, as well as the necessary qualifications to be an eligible candidate for the consultancy.

Your CVs and financial offers (expressed in €) can be send by January 15th, 2023, 17:00 h CET to simonovski@crpm.org.mk

Gender Budget Watchdog Network traži tri konsultanta koji će se angažovati u izradi tri vodiča i srodnih materijala za e-obuku o:    

  • Rodna analiza korišćenja budžetskih sredstava/analiza potrošnje na osnovu analize korisnika/ca (Vodič i materijali za e-učenje 1);
  • Rodna analiza budžeta (Vodič i materijali za e-učenje 2) i
  • Procena uticaja budžeta na rodnu ravnopranvost (Vodič i materijali za e-učenje 3).

Za više detalja o zadacima i dužnostima, kao i o potrebnim kvalifikacijama kandidata, pogledajte u uslovima konkursa – Terms of Reference .

Vaš CV i finansijske ponude (izražene u €) možete poslati do 15. januara 2023. godine, 17:00 časova po srednje evropskom vremenu na: simonovski@crpm.org.mk