Vebinar: Rodna ravnopravnost i klimatske promene

Vebinar: Rodna ravnopravnost i klimatske promene, u organizaciji Mreže za praćenje rodno odgovornog budžetiranja (Gender Budget Watchdog Network) je održan 13. jula na Zoom platformi. Događaj koji je pratilo više od 100 učesnika i učesnica su otvorile Marija Risteska, regionalna direktorka GBWN projekta i Irena Ivanova, menadžerka u Delegaciji EU u Severnoj Makedoniji.

U prezentaciji o feminističkom pristupu klimatskoj pravdi Višnja Baćanović iz organizacije Gender Knowledge Hub je uklazala na ključna rodna pitanja u odgovoru na klimatske promene i istakla da se o feminističkim zahtevima u oblasti klimatske pravde može govoriti kao o ,,petom talasu faminizma”, kao i da urodnjavanje odgovora na klimatske promene znači suštinsku transformaciju ekonomije, upotrebe prirodnih resursa i raspodele znanja. Baćanović je takođe navela neke od alata kao što su rodna analiza ili rodno budžetiranje, koji su neophodni da bi se došlo do rodno transformativnih pristupa i mera u odgovoru na klimatske promene.

Jana Angelovska iz organizacije Ekomozaik je govorila o globalnim politikama za odgovor na klimatske promene, kao što su Pariski sporazum ili okvir iz Sendaija i upoznala učesnike/ učesnice sa trenutnim izazovima sa kojima se Severna Makedonija ali i region suočavaju u pogledu ispunjavanja međunarodnih ciljeva.

U nastavku su predstavljana istraživanja i aktivistički poduhvati. Mihallaq Qirjo, iz organizacije Resource Environment Centre je predstavio rezultate istraživanja o korišćenju vode u Albaniji, koje je uključilo i rodne aspekte i pokazalo da postoje značajne razlike u korišćenju vode, ali i mogućnostima za odlučivanje o upotrebi resursa. U zaključku je istakao da je veća zastupljenost žena u političkom dijalogu i više nego potrebna kao i veće mogućnosti za angažovanje, pristup finansijskim resursima i poboljšanje produktivnosti. Emina Veljović iz organizacije Aarhus centar je predstavila borbu hrabrih žena Kruščice protiv mini hidroelektrane i ukazala na značaj lokalnog aktivizma ali i Arhuske konvencije, uz izazove koji postoje za njenu punu primenu.

U diskusiji koja je usledila fokus je bio na ulozi civilnog društva u praćenju finansiranja klimatskih promena, ali i kreiranju i sprovođenju politika. Diskusiju je moderirala Ljupka Trajanovska iz CRPM.

Vebinar je održan u okviru projekta koji podržavaju Austrijska razvojna agencija (ADA) i Švedska agencija za međunarodni razvoj (SIDA). Ukoliko ste propustili vebinar možete pogledati na linkuVEBINAR