Mreža za praćenje rodno odgovornog budžetiranja

U okviru projekta Mreža za praćenje rodno odgovornog budžetiranja, Gender Budget Watchdog Network (GBWN) kreirana je platforma za e-učenje, odnosno online kurseve u oblasti rodno odgovornog budžetiranja. Platforma za sada sadrži ukupno 2 modula: osnovni i napredni trening i prilagođena je samostalnom učenju, uz mentorsku podršku koja je na raspolaganju. Obuke su namenjene predstavnicima civilnog društva koji bi želeli da poboljšaju svoje kapacitete u ovoj oblasti i da povećaju upotrebu rodno odgovornog budžetiranja u svom radu, pre svega u praćenju javnih politika i javnih finansija.

Platforma je za sada dostupna organizacijama koje su se prijavile za učešće na obukama u okviru GBWN putem javnog poziva, ali će uskoro biti otvorena i za druge zainteresovane organizacije i pojedince/ke.

Prva grupa polaznica/ka, pohađala je obuku uz podršku na online zoom sesijama u periodu od 7 – 10. juna, 2021.

Napredni trening – drugi modul, planiran je od 7-10. jula, 2021. godine.