Category Vesti

Rod i epidemija COVID – 19

Ovaj dokument predstavlja preliminarni pregled rodnih aspekata i mogućih efekata pandemije i preduzetih mera, na žene i isključene i ranjive grupe, koji je namenjen prvestvenemo javnom zagovaranju za rodno osetljiv odgovor na krizu izazvanu pandemijom. Pregled je pripremljen na osnovu…

Lične priče migranata

Lične priče migranata/kinja kao put za prevazilaženje stereotipa u zajednci Započet projekat„Lične priče migranata/kinja kao put za prevazilaženje stereotipa u zajednci“ Šid je jedna od opština u Srbiji koja je najjače pogođena trenutnom izbegličkom/migrantskom krizom. Na teritoriji opštine Šid trenutno…