Sanja Nikolin

Sanja Nikolin, konsultantkinja i istraživačica je predsednica Upravnog odbora Udruženja poslovnih konsultanata Srbije i preduzetnica u ekonomiji znanja. Aktivno radi na unapređenju standarda konsultantske profesije u Srbiji.

Masters u oblasti planiranja socijalnih politika u zemljama u razvoju stekla je 1997. u London School of Economics and Political Science u Velikoj Britaniji. Diplomirala je dvopredmetno opštu književnost i teoriju književnosi i francuski jezik i književnost na Filološkom fakultetu, Univerzitet u Beogradu. Radno iskustvo sakuplja već više od tri decenije u međunarodnim i domaćim organizacijama, preduzećima i na različitim istraživačkim projektima, kao što su INNOSERV – Platforma za inovativne socijalne usluge i SI Drive – socijalne inovacije.

Bavi se analizom, kreiranjem, praćenjem i procenom efekata javnih politika, urodnjavanjem i rodnom analizom, obukama za zainteresovane strane u procesima promena, izradom praktičnih alata i podrškom mehanizmima na svim nivoima. Najviše je posvećena ekonomskom osnaživanju žena, razvoju preduzetništva i prepoznavanju ženskog znanja I uloge u brzorastućim sektorima.

U koprodukciji sa ženskim organizacijama, ekspertkinjama i aktivistkinjama, kreirala Okvir za monitoring ženske platforme za razvoj Srbije. 

Kao ekspertkinja UN Women uključena u najintenzivniji primer urodnjavanja javnih politika kroz uvođenje rodno odgovornog budžetiranja u programski budžet u Republici Srbiji i Autonomnoj Pokrajini Vojvodini uz podršku Ministarstva Finansija, Pokrajinskog sekretarijata za finansije, Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost i Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje I ravnopravnost polova.

Dugo sarađuje sa invalidskim pokretom u Srbiji. Autorka brojnih priručnika, analiza, izveštaja i vodiča namenjenih praktičnom radu na srpskom i engleskom jeziku. Ilustrativni primeri nalaze se na http://www.multiservis.rs/srpski/consalting/consulting_sr.html. Uživa u demistifikacijama, evaluacijama i konkretnim pomacima na bolje kao ishodima javnih politika.