Rod i epidemija COVID – 19

Ovaj dokument predstavlja preliminarni pregled rodnih aspekata i mogućih efekata pandemije i preduzetih mera, na žene i isključene i ranjive grupe, koji je namenjen prvestvenemo javnom zagovaranju za rodno osetljiv odgovor na krizu izazvanu pandemijom.

Pregled je pripremljen na osnovu dostupnih podataka i izazova na koje su ukazali različiti akteri, pre svega ženske organizacije i međunarodne razvojne agencije. Pregled je uključio i neke od glavnih zaključaka
online konsultacija sa predstavnicima i predstavnicama civilnog društva koje su 04.04.2020. organizovale Ženska platforma za razvoj Srbije i UN WOMEN.

Ceo dokument možete preuzeti na linku ispod.

Ključni rodni aspekti epidemije i preporuke –Download

Poziv za prijave za izgradnju kapaciteta u oblasti rodno odgovornog budžetiranja

Photo: UN Women Moldova/Ramin Mazur

The Gender Budget Watchdog Network (GBWN) sa zadovoljstvom objavljuje poziv namenjen organizacijama civilnog društva, da se prijave za osnovne i napredne treninge u oblasti rodno odgovornog budžetiranja, koji će biti organizovani u okviru The Gender Budget Watchdog Network (GBWN) projekta.

Više informacija o programu kao i prijavni formular za ućešće na treninzima možete pronaći na linku.

Sprečavanje i iskorenjivanje femicida u Srbiji

Kuća rodnih znanja i politika, zajedno sa  udruženjem građanki FemPlatz i Ženskim istraživačkim centrom za edukaciju i komunikaciju, realizuje projekat “Sprečavanje i iskorenjivanje femicida u Srbiji”. Projekat
koji podržavaju UN Women u Srbiji i Evropska unija u okviru projekta “Ending Violence against Women: Implementing Norms, Changing Minds”. Zadovljstvo nam je da sa vama podelimo prvi elektronski bilten.