Poziv organizacijama civilnog društva

Mreža za praćenje rodno odgovornog budžetiranja, Gender Budget Watchdog Network (GBWN), objavljuje poziv namenjen organizacijama civilnog društva, za prijavu za učešće na osnovnom i naprednom treningu u oblasti rodno odgovornog budžetiranja (ROB) koji će biti organizovani u okviru GBWN projekta. Organizacije civilnog društva koje budu učestvovale na treninzima, moći će da se prijave i za bespovratna sredstava (grant) za istraživanje i pripremu izveštaja o primeni ROB, analize budžeta ili budžetskih politika, uz mentorsku podršku.

GBWN poziva sledeće organizacije civilnog društva da se prijave: Ženske organizacije – organizacije koje se bave unapređenjem i ostvarivanjem prava žena, koje se bave zagovaranjem u ovoj oblasti, kao i one koje rade direktno sa ženama, uključujući i žene iz osetljivih grupa kao što su žene sa sela, osobe sa invaliditetom, siromašne žene, seksualne manjine itd.; ,,Think tank” organizacije – posebno one koje rade na reformama relevantnim za proces pridruživanja EU – reformama u obrazovanju, u oblasti ekonomije staranja, omladinskih politika, reforme javne uprave itd. Organizacije civilnog društva čiji se rad odnosi na javne finansije (budžet ili javne nabavke) – odnosno koje se bave javnim finansijama, praćenjem budžeta i budžetskih politika, nadgledanjem javnih nabavki.

Više informacija pronađite na:

Poziv za prijave za trening u oblasti rodno odgovornog budžetiranja