FABRIKA ZNANJA

PROIZVODNJA I DISTRIBUCIJA ZNANJA

  • Istražujemo rodnost i rodne odnose; rodne dimenzije u različitim oblastima.
  • Kreiramo: metodologije, baze podataka, liste indikatora, različite alate za praćenje rodne ravnopravnosti i rodnih odnosa.
  • Sprovodimo: rodne analize, komparativne studije, analize polaznih stanja i potreba; analize uticaja zakona, strategija, mera, politika, projekata.
  • Organizujemo: kurseve, volontiranje, tribine i konferencije koje popularišu i promovišu znanje o rodnosti i rodnoj ravnorpavnosti.
  • Objavljujemo:ekspertske studije, analize, vodiče, smernice za uvođenje rodne perspektive.